MICHEL NELISSEN
Olieslagersstraat 113 6044TD Roermond Tel.: +31 (0) 14780000 eMail: info@radio-bnds.com     Vrijwaring Bovenstaande persoon MICHEL NELISSEN is niet verantwoordelijk op welke wijze dan ook voor misbruik door derden. Op de Website van BNDS radio is het niet mogelijk je te registreren voor bepaalde diensten, De website is toegankelijk voor de streaming diensten en zijn info. Michel is geregistreerd in Nederland en als Arties Michel Sings bij Buma/Stemra in Nederland. De muziek van Michel is niet te koop op deze site hiervoor dien je naar de site te gaan zo als iTunes of andere verkoop kanalen. De website van BNDS is uitsluitend voor de webradio, waar niemand zich kan registreren, het gebruik van de Chat dienst staat iedereen vrij en ook hier is geen registratie nodig. Het registreren van de Chat dient bij CHATTERSNET zelf te gebeuren en aldaar zijn de rechten van gebruik bepaald, en dus niet bij de webradio die geen enkele data registreert, Ook gebruiken wij geen cookies of andere software om te tracks. Bij meer informatie kunt u zich wenden aan bovengesteld adres en persoon. alle gegevens die op de website staan is ofwel gekocht of wel zelf gemaakt en copyright op diverse dingen zo als de inhoud behoort toe aan Michel Sings ( MICHEL NELISSEN) Wij houden geen data achter de links op de website zo als bezoekers van de website is hier in een uitzondering, deze staat niet bij de website opgeslagen maar bij de Flag Counter, deze gegevens worden door BNDS en zijn mensen niet gebruikt om te verkopen of andere bedoelingen maar puur informatief om te zien hoeveel mensen de site bezoeken. Mensen die als Dj,Lady op deze site radio uitzendingen geven staan net als de beheerder bij LautFm genoemd. MICHEL NELISSEN kan dus ook niet verantwoordelijk worden gehouden op welke wijze dan ook, aangezien wij geen data opslaan van mensen of luisteraars gezien zij zich NIET ! Kunnen registreren.

The above person MICHEL NELISSEN is not responsible in any way for misuse by third parties. It is not possible to register for certain services on the BNDS radio website. The website is accessible for the streaming services and its information. Michel is registered in the Netherlands and as Arties Michel Sings with Buma/Stemra in the Netherlands. Michel's music is not for sale on this site, you must go to the site such as iTunes or other sales channels. The BNDS website is exclusively for web radio, where no one can register. Everyone is free to use the Chat service and no registration is required here either. Registering the Chat must be done at CHATTERSNET itself and the rights of use are determined there, and not at the web radio, which does not register any data. We also do not use cookies or other software for tracking. For more information, please contact the above address and person. All data on the website has either been purchased or created yourself and copyright on various things such as the content belongs to Michel Sings (MICHEL NELISSEN) We do not keep any data behind the links on the website, as visitors to the website, there is an exception here, this is not stored on the website but at the Flag Counter, this data is not used by BNDS and its people to sell or other intentions but purely informative to see how many people visit the site. People who give radio broadcasts as DJs and Lady on this site are referred to as LautFm, just like the administrator. MICHEL NELISSEN cannot be held responsible in any way whatsoever, as we do not store data about people or listeners Its not possible to register on this site

Michel Sings Registerd @ Buma/Stemra, Netherlands Alle Rights Reserved To Michel Nelissen ( Michel Sings) Contact for more information pleas Email to **info@michelsings.com** Spam wil be banned only music related info wil be provide no Private Or Other.

Copyright @2024 Michel Nelissen ( MichelSings). All rights Reserved.